Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės


 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės („Taisyklės“) yra taikomos prekėms, kurias Argutus, UAB, juridinio asmens kodas 300063434, buveinės adresas Oslo g. 1, Vilnius, parduoda per elektroninę parduotuvę, esančią adresu www.marveti.com parduoda vartotojams („Klientas“).

1.2. www.marveti.com šiuo dokumentu išdėsto informaciją, privalomą pateikti Klientui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Kokybiškų prekių keitimo bei grąžinimo sąlygos ir tvarka

2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę bei pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).

2.2. Pinigų grąžinimo ir/ar prekės pakeitimo garantija Klientas gali pasinaudoti, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, išsaugotos jų vartojamosios savybės ir Klientas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš elektroninės parduotuvės www.marveti.com.

2.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama elektroninės parduotuvės www.marveti.com atstovų. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. www.marveti.com atstovas turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo www.marveti.com nepriklausančių priežasčių, www.marveti.com saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio www.marveti.com atstovo susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos. Kokybiškų prekių siuntimo išlaidas apmoka pats Klientas.

2.4. Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

2.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

2.4.2. Grąžinama prekė turi būti Kliento nesugadinta, turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės, prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Kliento gauta;

2.4.3. Grąžinama prekė turi būti Kliento nenaudota;

2.4.4. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;

2.5. Grąžinant prekę, užpildomas Prekių grąžinimo aktas, kuris pateikiamas pardavėjui kartu su grąžinama preke.

2.6. Prie Prekių grąžinimo akto pridedamas patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu Klientas prekės įsigijimo patvirtinančio dokumento nepateikia, prekė keičiama arba vykdomi kiti Prekių grąžinimo akte nurodyti Kliento reikalavimai tik sutikus pardavėjui

2.7. Pakeisti kokybišką prekę į analogišką ar kitą prekę galima tik 1 kartą. Jei Klientas pageidauja keisti kokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

2.8. Visi skundai gali būti teikiami elektroniniu paštu margarita@marveti.com, telefono numeriu +370 615 91 225, arba raštu Argutus, UAB, Oslo g.1, Vilnius. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papil domai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu, telefonu, arba Kliento nurodytu adresu.

4. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos ir tvarka

4.1. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises.

4.2. Garantijos pagal įstatymą (2 metai) galiojimo laikotarpiu nekokybiškų prekių grąžinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje Klientui yra nemokamas.

4.3. Garantijos pagal įstatymą (2 metai) galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Klientas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.

4.4. Prekės garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.

4.5. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Klientas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

4.6. Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

5. Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka

5.1. Jei Klientas už prekę moka bankiniu pavedimu visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką iš anksto (avansu), prekės pristatymas Klientui tuo pačiu reiškia ir Pardavėjas patvirtinimą, kad už prekę buvo tinkamai sumokėta – tokiu atveju Klientas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą. Už prekę mokant grynaisiais pinigais ar bankine kortele pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.

5.2. Prekės pristatymo terminas pasirenkamas pardavimo metu ir gali trukti nuo 4 d. d. iki 33 d. d. nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė kitaip.

5.3. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos 30 kalendorinių dienų, nebent Pardavėjas ir Klientas nesutarė kitaip. Klientui vėluojant priimti prekes laikoma, kad Klientas atsisakė prekių ir už jas avansas negrąžinamas. Pagamintos ir paruoštos pristatymui neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent Pardavėjas ir Klientas nesutarė kitaip.

5.4. Prekės pavadinimas ir pagrindinės savybės yra pateikiamos prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie siuntos.

6. Gaminių naudojimo rekomendacijos ir bendrosios garantinio aptarnavimo sąlygos

Suteikiama garantija: 5 METAI

Dėkojame ir džiaugiamės, kad išsirinkote MARVETI gaminį. Kad miegotumėte ramiai ir patogiai, parengėme Jums gaminių naudojimo rekomendacijas, kurių laikydamiesi galėsite ne tik ilgiau džiaugtis čiužiniu, bet ir pasinaudoti suteikiama garantija.

Bendrosios sąlygos:

1. Garantija netaikoma:

    1.1. Jei pirkėjas nesilaikė gamintojo rekomendacijų ir gaminį naudojo netinkamai (žr. skiltį Gamintojo rekomendacijos).

    1.2. Jei gaminys buvo išardytas, taisytas, pažeista jo konstrukcija be gamintojo sutikimo.

    1.3. Jei pirkėjas garantinio kreipimosi metu nepateikia įsigijimo patvirtinančio dokumento.

    1.4. Jei čiužinys, kuris yra grąžinamas yra supakuotas netinkamai arba iš viso nėra supakuotas. Čiužinys turi būti supakuotas taip, kad transportavimo metu nesusiteptų.

    1.5. Dėl specifinio čiužiniams naudojamų medžiagų kvapo. Gaminio kvapas nėra gamybos brokas. Dauguma gaminių gali turėti specifinį kvapą, tačiau vėdinamose patalpose jis dingsta  per 5–7 dienas.

2. Naudojant gaminį gali pasikeisti jo minkštumas. Tai atsiranda dėl fizinių medžiagų savybių. Iki 15% pasikeitęs minkštumas nėra gaminio brokas. Dalinis minkštumo padidėjimas yra leistinas ir tokiais atvejais gamintojas neprivalo pakeisti čiužinio.

3. Čiužiniui dėvintis didžiausią spaudimą patiriančios vietos gali įdubti. Iki 10% pagrindo aukščio deformacija neturi įtakos čiužinio savybėms. Garantija taikoma didesnę deformaciją garantiniu periodu įgavusiems čiužiniams.

4. Norėdamas pateikti pretenziją dėl nekokybiško gaminio, Pirkėjas privalo turėti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, būti susipažinęs su garantijos sąlygomis ir jas vykdyti.

5. Pretenziją Pirkėjas pateikia raštu el. paštu margarita@marveti.com.

6. Gavęs pretenziją pardavėjas įsipareigoja per penkias (5) darbo dienas susisiekti su pirkėju ir jei reikia suderinti gaminio apžiūrą, kurios metu būtų nustatyta čiužinio būklė ir broko atsiradimo priežastys.

Garantijos terminai:

1. Čiužinio pagrindui suteikiama 5 (penkių) metų komercinė garantija. Jeigu pateikta pretenzija ir gaminio defektai pripažįstami garantiniais, Pardavėjas gali pakeisti defektuotas gaminio dalis arba visą gaminį kitu tokios pačios arba labai panašios sudėties ir savybių čiužiniu.